Chrzest

Sakrament Chrztu Św.


Sakrament Chrztu jest udzielany w naszej parafii w terminie ustalonym z księdzem proboszczem (najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą).

W sytuacji, gdy rodzice chrzestni nie są z naszej parafii konieczne jest, by dostarczyli zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą zostać chrzestnymi.


 • Formularz do zgłoszenia dziecka można pobrać TUTAJ
 • Na katechezę przed chrztem należy umówić się z księdzem indywidualnie

Kontakt z Kancelarią ws. Chrztu Św.

Imię chrzcielne jest imieniem otrzymanym podczas chrztu i imieniem otrzymanym w Kościele. Może to być imię świętego, by nowy chrześcijanin miał patrona w niebie, którego mógłby naśladować i prosić o pomoc, albo może ono wyrażać jakąś tajemnicę czy cnotę chrześcijańską. Nie powinno się nadawać imion obcych duchowi chrześcijańskiemu. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: „Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi”. (KKK 2156-2159)
 • Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
 • W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 • Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne.
 • Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 • Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 • Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
 • Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Należy przy tym złożyć formularz zgłoszenia dziecka do chrztu.
 • W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. 
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania (o ile nie ma przeszkód).
 • Na katechezę przed chrztem należy umówić się z księdzem indywidualnie
 • Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. “szatkę” oraz świecę chrzcielną, które można nabyć w parafialnym sklepiku z tyłu Kościoła.