Historia

HISTORIA

Historia Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Norwich.

W Norfolk zaraz po wojnie osiedlili się żołnierze, wśród nich piloci i ich rodziny. Rok 1964 zaowocował powstaniem Anglo-Polskiego klubu.Do założycieli, którzy stworzyli pierwszy Komitet należeli: Stefan i Winnie O'Dell, Wiktor i Beryl Paleolog, Rufin i Leokadia Podleśny oraz Tadeusz Szymański z żoną. Wkrótce dołączyła do nich liczna grupa Polaków z terenu Norfolku. Założyciele wyznaczyli sobie cel nadrzędny, jakim było podtrzymywanie polskich tradycji i zwyczajów. Oprócz tego organizowano rożnego rodzaju akcje charytatywne, z których dochód przeznaczony był na pomoc dla Polaków w Ojczyźnie. Pod koniec lat siedemdziesiątych, z inicjatywy grupy katolików, podjęto starania o rozpoczęcie działalności polskiego duszpasterstwa w Norwich.

W 1982 roku działacze Klubu Anglo-Polskiego upamiętnili zasługi Polaków poległych w latach 1939 – 45, umieszczeniem tablicy pamiątkowej i obrazu Matki Bost3skiej zęstochowskiej w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Norwich. Obraz został poświęcony przez Papieża Jana Pawła II. Odsłonięcie tablicy miało miejsce 20 czerwca 1982 roku. Mszy Świętej przewodniczył Ordynariusz Diecezji East Anglia Biskup Alan Clark a z nim miedzy innymi koncelebrował ówczesny duszpasterz na Ipswich i Okolice Ksiądz Krzysztof Kozakiewicz. Jego następca Ksiądz Grzegorz Aleksandrowicz, wkrótce po swoim przybyciu rozpoczął odprawianie Mszy Świętych. W każdą piątą niedzielę miesiąca, czyli tylko cztery razy do roku. Powyższą informację czerpiemy ze sprawozdań zebrań Rady PWK, bowiem pani Krystyna Świstak reprezentowała wspólnotę z Norwich na 30 zebraniu Rady PWK, które odbyło się 27 lutego 1983r. i przekazała informacje dotyczące Wspólnoty z Norwich. Wówczas Anglo-Polski Klub liczył około 80 pełnoprawnych członków.

Mówi się: „dzieci i ryby głosu nie mają”, choć wydaje się, że nie dotyczy to Wspólnoty z Norwich. Po spotkaniu przed świątecznym w 2004 roku, pomimo sceptycyzmu osób starszych od marca 2005 roku rozpoczęły się na gorącą prośbę dzieci comiesięczne Msze Święte. Wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło bardzo pozytywnie na Wspólnotę z Norwich. Coraz więcej osób uczestniczyło w Mszach Świętych w języku polskim, które odbywały się w Kaplicy Św. Józefa. Na przed świąteczne błogosławieństwo pokarmów, które odbyło się 14 kwietnia 2006 roku przyszło tak dużo osób, że trzeba było myśleć o dodatkowych Mszach Świętych. Father James Walsh przyszedł, aby spotkać się z polską Wspólnotą i widząc tak dużą liczbę osób, które ledwo mieściły się na Sali bez wahania przychylił się do prośby o dodatkowe Msze Święte.

W czerwcu 2006 roku po raz pierwszy odbyły się dwie Msze Święte po polsku w Katedrze, w Norwich, a od września na stałe wpisały się w kalendarz życia religijnego Polaków z Norwich. I mniej więcej w tym czasie z bocznej kaplicy przenieśliśmy się do głównej nawy. Od 15 września 2007 Msze Święte w Katedrze w Norwich odbywały się, co tydzień. To dla Was tak ważne Msza Święta w Wigilie Bożego Narodzenia odbyła się w 2007 roku za sugestią proboszcza Katedry, który nie tylko zgodził się na cotygodniowe Msze Święte, ale również zaproponował, ze może odbyć się Msza w Wigilię oraz nie widział przeszkód na to żeby Msza Święta odbyła się w Boże Narodzenie. W Wielki Piątek 2009 roku odbyła się Liturgia Męki Pańskiej dla Polaków a w niedzielę Zmartwychwstania chyba po raz pierwszy w historii tej Katedry odbyły się dwie Msze Święte w jednym dniu: Rezurekcyjna o godzinie 7:00 i o godzinie 13:00.

Mass comes first takie miejsce jak katedra jest bardzo popularne i czasem pojawia się dylemat, co jest ważniejsze. Pewnego dnia zastanawiając się, o której godzinie mogłaby być Msza Święta w języku Polskim, bo w ciągu dnia do Katedry ma przyjść wielu turystów Ksiądz Proboszcz katedry odpowiedział Msza Święta jest na pierwszym miejscu. W 2004 roku na Mszach Świętych było kilka, kilkanaście osób. W październiku 2008 średnia liczba uczestników była 125 osób. W tym samym czasie zawiązała się grupa osób, która chciała coś więcej zrobić dla dobra społeczności Polaków w Norfolk.

W 2008r. po raz pierwszy byliśmy poproszeni przez angielską parafię o zorganizowanie Polskiego Bazaru Bożonarodzeniowego.

W styczniu 2009r. odbyło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez: Wioletta i Maciej Krukowscy; Dorota i Dariusz Kusiak; Iza i Adam Waluś. Udział wzięło około 50 osób. W kwietniu 2009 roku, przedstawiciele Rady Duszpasterskiej przy Katedrze w Norwich wyrazili życzenie, aby Polska Wspólnota obok Wspólnoty Syro-Malabar mieli swojego reprezentanta. Na dorocznym parafialnym spotkaniu był obecny Duszpasterz Polaków Ksiądz Krzysztof Kita. Poproszony o głos podziękował za gościnność Wspólnoty Angielskiej i również za otwartość na integrację z Polską Kulturą Religijną. W lipcu 2009r. przedstawiciel polskiej Wspólnoty został członkiem Rady Duszpasterskiej przy Katedrze w Norwich. Polacy są obecni na spotkaniach Rady oraz biorą coraz czynniejszy udział w życiu Parafii Angielskiej. W ramach dni otwartych polski kącik został umieszczony nie daleko obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który jest stałym świadectwem obecności Polaków w Norwich i okolicy. Wspomniany Klub Anglo-Polski zdaje się, że był pierwszą organizacją na tym terenie, Norfolk, w której Polacy odgrywali kluczową rolę. Im między innymi zawdzięczamy umieszczenie w Katedrze obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz zawiązanie Wspólnoty Polaków.

Drugą organizacją, o której nie można nie wspomnieć jest Gromada Zuchowa. Gromada Zuchowa, w Norwich swoje istnienie datuje na 1993 rok, kiedy grupka matek z małymi dziećmi postanowiła spotykać się regularnie, by bawić się i uczyć po polsku. Od września 1996 roku jest wynajmowana sala i odbywają się regularne zajęcia. W środowisku polonijnym Norwich i okolic grupka nazywana jest Polską Szkółką, choć od września 2003 roku po przyłączeniu się do ZHP w UK już częściej znana jest jako Gromada Zuchowa.

Od samego początku istnienia grupy, głównym celem i założeniem rodziców było stworzyć warunki ku temu, by dzieci bawiły się i uczyły po polsku, by poznawały polskie zwyczaje, tradycje, legendy, a z czasem historie i geografie. Te cele są wytyczną i dziś, które dodatkowo wspiera Prawo Zucha, które pomaga wychowywać dzieci w duchu patriotycznym, ale i religijnym. W kalendarzu zajęć jest wiele okazji, by przybliżyć dzieciom Polskę dawną i tą obecną. Dla dzieci jest to kraj, w którym mieszka babcia i dziadek, kuzyni, koleżanki i koledzy, czyli miejsce bliskie ich sercu. Polska Szkółka dawniej, a obecnie Gromada Zuchowa przybliża dzieciom to wszystko, co polskie.

W grudniu 1996 roku dzieci po raz pierwszy przygotowały Jasełka i podczas spotkania w Anglo-Polskim Klubie wesoło zaśpiewały kolędy. Od tego czasu, co roku przygotowywane są Bożonarodzeniowe przedstawienia, połączone z rodzinnym spotkaniem przy świątecznym stole i odwiedzinami Św. Mikołaja. Ta tradycja szczególnie jest lubiana przez dzieci i pielęgnowana przez rodziców, ale uroczyście obchodzimy także i inne wydarzenia w ciągu całego roku.

W karnawale rodzice od wielu już lat organizują rodzinne zabawy taneczne, które skupiają Polonie z Norwich i okolic. Od 2003 roku w czasie przerwy szkolnej część dzieci pomaga robić faworki na Tłusty Czwartek, jest to bardzo lubiana i oczekiwana przez dzieci okazja. Na Wielkanoc były przygotowywane inscenizacje, wiersze i piosenki, obecnie dzieci wykonują Palmy, ozdoby wielkanocne, kartki świąteczne i okolicznościowe.

25 marca 2005 roku z inicjatywy rodziców odbyło się pierwsze w Norwich poświęcenie przez księdza pokarmów, poprzedzone warsztatami plastycznymi dla dzieci, także tych spoza grupy. Od 1998 roku grupa dzieci wraz z rodzicami wyjeżdża raz w roku do Londynu do Teatru Syrena w POSK-u, gdzie wystawiane są sztuki dla dzieci właśnie w języku polskim, takie wyjazdy zawsze były i są niezwykłym wydarzeniem, o którym dzieci długo rozmawiają.

Podczas wakacji od wielu już lat, dzieci wyjeżdżają na Kolonię Zuchową Hufca Wilno do Fenton, gdzie spotykają zuchy z innych ośrodków, wspólnie się bawią, śpiewają, zdobywają kolejne sprawności i przeżywają ciekawe przygody.

W listopadzie 2001 roku po raz pierwszy odwiedziliśmy groby polskich żołnierzy na Cmentarzu Wojskowym w Norwich, od tego czasu, co roku składamy biało-czerwone kwiaty, zapalamy znicze, a od 2004 roku bierzemy też udział w nabożeństwie za zmarłych na cmentarzu.

Innym wydarzeniem związanym z polską tradycją są Andrzejki, które obchodzimy od 2003 roku bardzo wesoło, ze śpiewem, tańcami i wróżbami. Przez te wszystkie lata istnienia grupy, wiele dzieci brało udział we wszelakich zajęciach. Oprócz regularnych spotkań/zbiórek w sali, dzieci wraz z rodzicami biorą udział i w innych zajęciach, które integrują grupę i pozostają w pamięci, a ponadto dają okazję, by jak najwięcej rozmawiać, uczyć się i bawić w języku polskim.

Tekst o Zuchach napisała Wiesława Salamon-Kubiesa
Wódz Zuchowy Gromady w Norwich

Trzecią organizacją jak się okazało dość efemeryczną była Polska Szkoła. Szkoła Przedmiotów Ojczystych w Norwich rozpoczęła swoje funkcjonowanie na początku 2007 roku.W ciągu kilku miesięcy przyjęła imię Stefana Żeromskiego za sugestią p. Mirosława Stanisławskiego. Po kilkunastu miesiącach działania przestała być obecna ze względu na brak zainteresowania.

2010 rok był dla Katedry w Norwich rokiem jubileuszowym. 24 czerwca 2010 odbyły się główne uroczystości na cześć 100-lecia powstania Katedry. Nasza Wspólnota była również obecna poprzez czynną działalność, aby pokazać, że to miejsce gościnne dla każdego, kto chce chwalić Boga, w którego wierzył Święty Jan Chrzciciel.

W 2014 roku staraniem ks. Krzysztofa Kity rozpoczęły się przygotowania podziału Parafii. W pażdzierniku 2014r. został zaciągniety kredyt na zakup domu, przeznaczony na plebanię i centrum duszpasterskie.

W marcu 2015r. obecny Biskup diecezji East Anglia Alan Hopes przychylił się do prośby Rektora Polskiej Misji Katolickiej i utworzył nową Polską Parafię która wyłoniła się z Parafii Ipswich i przyjąła wezwanie św. Jana XXIII i św. Faustyny. Obecnym jej duszpasterzem został ks. Krzysztof Nowak pracujący w Parafii od września 2012 roku.