Kapłaństwo

Kapłaństwo


Sakrament Kapłaństwa jest sakramentem, dzięki któremu misja, powierzona przez Chrystusa apostołom, nadal jest spełniana przez tych, którzy otrzymali łaskę i władzę pełnienia świętych, to znaczy diakonów, kapłanów i biskupów. (KKK 1536)

Kapłan w swej urzędowej godności na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa, Głowy Kościoła.

Kapłan zastępuje Chrystusa i działa w Jego mocy i imieniu, a Chrystus działa przez niego jako Kapłan, Nauczyciel i Pasterz. (KKK 1548)

Sakramentu święceń może otrzymać nie żonaty mężczyzna ochrzczony, dobry katolik, po odpowiednich studiach i po zaaprobowaniu przez biskupa. (KKK 1577nn) Do kapłaństwa powołuje Bóg przez kościół. Sakrament święceń jest darem Bożym. (KKK1578)