Ks. Waldemar Haręza

Ks. Waldemar Haręza

Decyzją ks. Rektora Stefana Wylężka nowym Proboszczem Parafii z dniem 1 sierpnia 2017r. został mianowany ks. Waldemar Haręza.
Nowy Proboszcz ma 37 lat, 9 lat kapłaństwa.

Pochodzi z diecezji przemyskiej.

Urodzony 28 października 1980 roku w Przemyślu. Kapłan diecezji przemyskiej. W roku 2002 wstąpił do WSD w Przemyślu, gdzie przez pierwsze dwa kończył – rozpoczęte przed wstąpieniem – studia polonistyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, uwieńczone w marcu 2004 roku dyplomem magistra filologii polskiej specjalność nauczycielska.

Święcenia kapłańskie, z rąk Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, otrzymał 10 maja 2008 roku, po odbyciu sześcioletnich studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do posługi kapłańskiej w Ustjanowej k. Ustrzyk Dolnych, następnie do Krosna (kościół p.w. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli). Ostatnie dwa lata przed podjęciem posługi wśród polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii posługiwał w parafii Grodzisko Dolne k. Leżajska. Przed wyjazdem do pracy w duszpasterstwie polonijnym ukończył studia III stopnia na kierunku literaturoznawstwo. Od września 2014 roku rozpoczął posługę w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Pierwsze pół roku posługiwał w angielskiej parafii p.w. św. Thomasa More w Sheldon Birmingham, gdzie odbył praktykę języka angielskiego. W marcu 2015 roku, decyzją Rektora Polskiej Misji Katolickiej posługiwał jako asystent w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Ipswich, a od 1 marca 2016 roku w parafii p.w. Chrystusa Króla w Balham Londyn.

Pełen zapału i energii, od 1 sierpnia będzie Proboszczem parafii Norwich, mając świadomość iż “z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony”, pragnie swoją posługą być narzędziem w rękach Pana w kroczeniu z Owieczkami do świętości.