Pierwsza Komunia Św.

Sakrament Eucharystii


Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka.

Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno. (KKK 1373)

Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia – wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.


 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Kontakt w sprawie I Komunii Św.
KOMUNIKATY


30 sierpnia 2017

Przygotowanie do I Komunii Św.

Przygotowanie do I Komunii Św. w naszej parafii