Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot.

Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą.

Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.

Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób

Intencje na rok 2018

Styczeń

Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty

Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec

Ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień

Ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj

Ewangelizacyjna : Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec

Ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień

Ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień

Ewangelizacyjna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik

Ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad

Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień

Ogólna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

PAPIEŻ FRANCISZEK
3 stycznia 2019

KATECHEZA DLA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I. KOMUNII ŚWIĘTEJ w Norwich i Watton

NORWICH: W sobotę, 26 stycznia, w PSS w Norwich o godz. 11.15. Zapraszam i do zobaczenia. Wszystkie dzieci, które chcą zdawać kolejne modlitwy zapraszam 15 minut […]
3 stycznia 2019

KATECHEZA DLA DZIECI W POLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ W NORWICH

Katecheza dla wszystkich chętnych dzieci w PSS w Norwich. 12 stycznia: grupa I godz. 11.15; grupa II godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy. UWAGA: nowy adres szkoły: Sewell Park […]
3 stycznia 2019

KATECHEZA DLA DZIECI W KING’S LYNN

Ze względu na wizytę duszpasterską  w styczniu katechezy dla dzieci nie będzie. O wznowieniu katechez poinformuję w najbliższym czasie.