Żywy Różaniec

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot.

Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą.

Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych.

Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób

Intencje na rok 2018

Styczeń

Ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty

Ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec

Ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień

Ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj

Ewangelizacyjna : Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec

Ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec

Ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień

Ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień

Ewangelizacyjna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik

Ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad

Ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień

Ogólna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

PAPIEŻ FRANCISZEK
15 października 2018

ODPUST KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II w WATTON

Już w niedzielę, 21 października, w Watton przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci św. Jana Pawła II – w czasie wyjątkowym, bo w 40. pontyfikatu Papieża […]
3 października 2018

NABOŻEŃSTWA PAŹDZIERNIKOWE

Przed nami miesiąc październik, w którym w sposób szczególny pamiętamy o modlitwie różańcowej. Do wspólnej modlitwy zapraszam w: WATTON: w czwartki o 18.30; niedziela 8.10; NORWICH: wtorek – […]
3 października 2018

KATECHEZA DLA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I. KOMUNII ŚWIĘTEJ w Norwich i Watton

NORWICH: Najbliższa katecheza w sobotę (20 października) w PSS w Norwich o godz. 11.15. Zapraszam i do zobaczenia. Przypominam, że w piątek o godz. 18.30 dzieci […]