Przygotowanie do I Komunii Św.

Przygotowanie do I Komunii Św.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 1. Zgłoszenie. Na stornie parafialnej w zakłdce: SAKRAMENTY/I KOMUNIA ŚWIĘTA zamieszczone są trzy formularze: W NORWICH/ W WATTON/W POLSCE. Proszę wydrukować odpowiedni dwustronnie i dostrczyć do zakrystii do końca września. Warunkiem zapisania dziecka jest przynależnośc do naszej parafii – jeśli takiej nie ma rodzice składają też karte zgłoszeniową do parafii (storna internetowa; zakładka: ZAPIS DO PARAFII).
 2. Świadectwa chrztu składamy wraz z kartą zgłoszeniową.
 3. Wszystkie sprawy ustalone z Księdzem Waldemarem. Koordynować będzie komitet organizacyjny wybrany z rodziców dzieci pierwszokmunijnych, który zostanie podany do wiadomości w pażdzierniku.
 4. Termin i miejsce. Komunia św. w dwóch ośrodkach: w Norwich – Thrope i w Watton. Dokładne daty po pierwszym spotkaniu organizacyjnym (termin zostanie podany we wrześniu).
 5. Zezwolenie od swego ks. Proboszcza - dotyczy dzieci zamieszkałych poza terenem naszej parafii - jeśli pragną przystąpić do I Komunii św. w naszej parafii.
 6. Pakiet komunijny: różaniec z futerałem, książeczka modlitewnik + pierwszopiątkowa; medalik z łańcuszkiem; świeca pierwszokomunijna; dekoracja; obrazek pamiątka; dla dzieci do Polski obrazek pamiątką ukończenia katechezy, który będzie także wymaganym w parafiach w Polsce zaświadczeniem. Składkę uiszczają rodzice wszystkich dzieci tzn. zarówno tych co przystępują do Komunii św. tutaj jak i w Polsce. Wysokość składki podamy w pażdzierniku.
 7. Stroje pierwszokomunijne: Jednolite stroje liturgiczne dla wszystkich dzieci. O sposobie nabycia poinformujemy w pażdzierniku.
 8. Fotograf. Tylko i wyłącznie fotgraf zaakceptowany przez komitet rodzicelski i ks. Proboszcza. Nikt nie może zamawiać fotografa na własną rękę. Szczegóły co do kosztów przekaże fotograf osobiście na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, o którym poinformujemy w odpowiednim czasie.
 9. Katechezy dla dzieci:

  Noriwch: w soboty; godzina 11.15 do 12.00 w polskiej szkole sobotniej (Notre Dame High School; Surrey Street Norwich NR1 3PB);

  Watton: w czwartki o godz. 17.45; (72 High Street, Watton, IP25 6AH).

  O terminie rozpoczęcia katechez poinformuje jeszcze we wrześniu.

  UWAGA: koszty wynajęcia sal na katechezę pokrywają rodzice dzieci pierwszokomunijnych – szczegóły na spotkaniu organizacyjnym.

 10. Materiał do opanowania przez dzieci. Na końcu katechizmu będą zaznaczone modlitwy do nauczenia. Zadaniem rodzica jest wpisanie do tabeli: PRZYSWAJANIE MATERIAŁU (zamieszczone w katechizmie) nazwy modlitwy i złożenie swojego podpisu. Proszę rodziców, by podeszli do tego odpowiedzialnie i regularnie sprawdzali katechizm dziecka, tak by wszystkiego nie zostawiać na ostatnią chwilę. Materiał musi być opanowany przez dzieci najpóźniej do końca marca.
 11. Koszt katechizmu podany zostanie na pierwszej katechezie.
 12. Oprócz katechez:

  - cotygodniowe Msze św. niedzielne – po każdej dziecko zdobywa podpis w odpowiedniej książeczce (szczegóły na spotkaniu organizacyjnym).

  - udział w wyznaczonych: nabożeństwach październikowych; roratach; nabożeństwach majowych.

  UWAGA: dotyczy wszystkie dzieci (także te, które przystąpią do I-komunii w Polsce).

WSZYSTKIE BIEŻĄCE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE NASZEJ PARAFII Zakładka: Sakramenty/ I Komunia Św.