Sakrament pokuty

Sakrament pokuty


Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest przed każdą Mszą Świętą

Sakrament spowiedzi Św. jest sakramentem przebaczenia, jakie otrzymujemy od miłosierdzia Bożego, a więc sakrament, przez który zostajemy uwolnieni od grzechu i pojednani z Kościołem, zranionym naszymi grzechami. Sakrament ten przyczynia się do pomnożenia w nas łaski Bożej, daje nam siłę do unikania grzechu i prowadzi do uświęcenia życia. (KKK 1422)

Pięć warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedż, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim