Zgłoszenie do parafii

Zgłoszenie do parafii i aktualizacja danych


Kościół Rzymsko-Katolicki w Wielkiej Brytanii może prowadzić swoją działalność duszpasterską, jeśli jest zarejestrowany jako Instytucja Charytatywna. Posiada wówczas osobowość prawną. Każda Katolicka Diecezja Angielska istnieje w Prawie Cywilnym jako Fundacja, czyli Charity. Polska Misja Katolicka działa więc jako instytucja charytatywna posiadająca Registered Charity No.1119423.

Rodacy, którzy chcą należeć do Polskiej Parafii w Anglii i Walii mają obowiązek - zgodnie z prawem tego kraju – zapisać się do danej Parafii. Polskiego kapłana można wówczas prosić o posługę duszpasterską, udzielenie Chrztu, Pierwszej Komunii, przygotowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa, czy wystawienie zaświadczenia np. dla Rodziców Chrzestnych. Osobami należącymi do naszej Parafii są Ci, którzy:


  • formalnie zapisali się do Polskiej Parafii
  • praktykują swoją wiarę
  • wspierają naszą Parafię swym darem materialnym

Ponieważ jest wielu parafian, którzy zmienili adres a także numer telefonu, bardzo prosimy o uzupełnianie danych na karcie przynależności.

Osoby lub rodziny, które przeprowadziły się z innego terenu Anglii lub Walii, proszone są o przyniesienie dokumentu przynależności z poprzedniej Parafii lub wypełnienie nowego zgłoszenia.